Логотип НААУ

 

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

РАДА  АДВОКАТІВ

Кіровоградської області

 

Офіційне веб-представництво

м. Кропивницький: Ангел-охоронець


РАДА          ДОКУМЕНТИ          АДВОКАТАМ          РЕЄСТР          ДОСТУП ДО ПРОФЕСІЇ          КОНТАКТИГоловна сторінкаFacebook  Twitter  YouTube


АДВОКАТУРА УКРАЇНИ


 

У цивілізованих демократичних державах невід'ємним фактором правової системи й основним недержавним інститутом захисту особистості, її прав і свобод є адвокатура. Практично всі міжнародні акти з прав людини, починаючи від Загальної декларації і закінчуючи Основними положеннями про роль адвокатів, одним з найважливіших прав кожної особи визнають право на отримання фахової правової допомоги.

Конституція України в статтях 59, 131-2 проголосила щонайважливішу соціальну функцію адвокатури — забезпечення права на захист від обвинувачення та надання професійної правничої допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах.

Роль єдиного незалежного професійного правозахисного інституту, який покликаний захищати права та свободи, представляти законні інтереси особи в державних владних структурах на закріплених законом принципах верховенства закону, незалежності, демократизму, гуманізму та конфіденційності, реалізується адвокатурою у сформованій, згідно Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", системі правовідносин.

Національна асоціація адвокатів України (НААУ) — всеукраїнська недержавна некомерційна неприбуткова професійна організація, яка об'єднує всіх адвокатів України з метою забезпечення реалізації завдань адвокатського самоврядування, створена на засадах професійної належності для сприяння розвитку та зміцнення інституту адвокатури в Україні, підвищення рівня правової допомоги, що надається адвокатами, ролі та авторитету адвокатури в суспільстві, захисту прав і законних інтересів членів НААУ.

Вищим органом адвокатського самоврядування в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі є конференція адвокатів регіону. У період між конференціями адвокатів регіону функції адвокатського самоврядування у регіоні виконує рада адвокатів регіону.
 


Адвокати Кіровоградської області у день проведення Установчої конференції 2012 року
 


Адвокати Кіровоградської області у день проведення Звітно-виборної конференції 2017 рокуГоловні новини НААУ

Система органів адвокатського самоврядування в Україні

Рада адвокатів України

Рада адвокатів регіонуКДКА Кіровоградської областіКиївський науково-дослідний інститут судових експертиз


© 2017-2024 Рада адвокатів Кіровоградської області