НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

РАДА  АДВОКАТІВ

Кіровоградської області

 

Офіційне веб-представництвоРАДА          ДОКУМЕНТИ          АДВОКАТАМ          РЕЄСТР          ДОСТУП ДО ПРОФЕСІЇ          ПОДІЇ          КОНТАКТИГоловна >> Доступ до професії
ДОСТУП ДО ПРОФЕСІЇ: кваліфікаційний іспит


   

Стаття 6   Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"
«Адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.»

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ
 


     СТАЖУВАННЯ

Якщо Ви маєте бажання скласти кваліфікаційний іспит для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні та проживаєте в Кіровоградській області, Вам необхідно...

Вимоги до особи, яка звертається із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту

1.  Особа, яка виявила бажання набути статус адвоката (далі Заявник), звертається до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону за місцем проживання із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту.
До заяви додається письмова згода Заявника на обробку персональних даних, проведення перевірки повноти та достовірності повідомлених ним відомостей та зобов‘язання про надання необхідних для перевірки документів на запит КДКА.
У разі не надання особою, яка виявила бажання стати адвокатом, письмової згоди на перевірку достовірності і повноти повідомлених нею відомостей, така особа до кваліфікаційного іспиту не допускається.
2. Одночасно із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту Заявник надає наступні документи:
1) документ державного зразка, що підтверджує набуття заявником повної вищої освіти за спеціальностями «правознавство», «правоохоронна діяльність», «міжнародне право» (оригінал та нотаріально посвідчену копію);
2) документ (документи) про підтвердження наявності у Заявника стажу роботи в галузі права не менше, ніж два роки (оригінал та нотаріально чи за місцем роботи посвідчену копію). Документами, що підтверджують стаж помічника адвоката є: трудовий договір з адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням), довідка (довідки) з компетентного органу (органів) про суму сплаченого єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб за час роботи на посаді помічника адвоката;
3) документ встановленої форми (довідка, витяг) компетентного органу про відсутність судимості;
4) довідку медичної установи про стан здоров‘я Заявника (медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів форма № 122-2/о, затверджена Наказом МОЗ України № 12 від 17.01.2002 року);
5) власноруч написану, засвідчену особистим підписом, довідку про підтвердження того, що за останні два роки, які передували зверненню, заявник не складав кваліфікаційного іспиту на право заняття адвокатською діяльністю в жодній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури регіону, що йому не видавалось свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та не приймалось рішення про позбавлення такого свідоцтва;
6) оригінал та копію документу, який у встановленому законом порядку, підтверджує реєстрацію місця проживання Заявника;
7) копію картки фізичної особи-платника податків, за виключенням випадків, коли особа відповідно до закону має право не отримувати таку картку.


Якщо Ви отримали Свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту та бажаєте оформити заявку на стажування...

[Повернутись на початок]


© 2017-2021 Рада адвокатів Кіровоградської області